Kuidas vanema-lapse suhtlus võib beebi uudishimu stimuleerida?

Beebid on loomu poolest uudishimulikud. Uudishimu võimaldab neil õppida ja avastada. Uuringud näitavad, et loomariigis toetab uudishimulikkus ellujäämiseks vajalike oskuste väljakujunemist, kuna see sunnib loomi uurima, õppima ja uute keskkondadega toime tulema.

Kogemuste põhjal võime öelda, et iga laps on erinev ning erinevad on ka nende kodukeskkonnad. Väline stimulatsioon vanematelt ja õdedelt-vendadelt on parim õppimise viis. Nüüd on aeg oma beebiga mängida ja vaadata, kuidas ta otse teie silme all areneb! 

„Milline ma välja näen?“

Õpetage oma beebit tundma ära igapäevaesemeid nende kuju, suuruse ja värvi järgi, et arendada tema tähelepanu- ja keskendumisvõimet ning uurimisoskust.

„Aaretejaht“ 

Korraldage lapsele kodus aaretejaht, peites ära tema lemmikmänguasjad ja aidates neid leida, kasutades maja kaarti.  Mäng arendab lapse tähelepanuvõimet, mälu ja loogikat.  

Kogemusmängud 

Muud mängud, näiteks lihtsate kujude valmistamine kokkuvolditud paberist, joonistamine ja muud meisterdamised, stimuleerivad tema tähelepanuvõimet, uurimisoskust ja uudishimu sensoorse kogemuse suhtes.


Kasutage lapse loovuse stimuleerimiseks kätt ja aju

„Loovus“ on ülemaailmses laste hariduses üks kuumimaid trende. Praegusel teaduse ja tehnoloogia ajastul on loovus üks olulisimaid oskusi, mida on võimalik omandada. See ühendab endas teadmised ja intelligentsuse, uudishimu ja kujutlusvõime. Õnneks pole midagi lihtsamat kui lapse loovuse arendamine: see algab mängust!  Siin on mõned igapäevased mängud, millest võib abi olla.

Ehitusklotsid: 

ehitusprojektid eakohaste ehitusklotsidega arendavad lapse ruumitaju.

Eneseväljendusmängud: 

lugude jutustamine ja loov kirjutamine (jutud, luuletused või naljalood) aitavad arendada loogilist mõtlemist.

Kunstimängud:

Kõikvõimalikud meisterdamised arendavad loovust, keskendumisvõimet ja käelist osavust: lastele meeldib väga näpuvärvidega maalida, savi voolida, kollaaže teha ja muul moel meisterdada ... Las ta tekitab segadust, kui tema kujutlusvõimet stimuleerite! Muutke tegevus lõbusamaks, korraldades üksi tegutsemise asemel võistlus või projekt kahele! 


Tehke endast suhtlusmeister

Suhtlusoskused on elus väga olulised. Lapsed õpivad end väljendama meid imiteerides. Õige varsti suudab ta edukalt suhelda ja see aitab tal muutuda peregrupi iseseisvaks liikmeks.  

Suhtlusoskused kujunevad välja suuremates gruppides ja tavaolukorras suhtlevad meie lapsed sõprade, sugulaste, õpetajate ja isegi võõraste inimestega. Kuid arvestades praeguse olukorraga piirdub kontakt vanemate ja õdede-vendadega. Sellegipoolest on võimalik suhtlusoskusi koos edasi arendada! 

Mõistatamismängud: 

joonistage lapsele pilt ja laske tal mõistatada, mis see on. Kui teie joonistamisoskus pole piisav, kasutage sõnu! Mängige mängu „mina näen“, kirjeldades mõnda toas olevat eset ja lastes tal ära arvata, mis see on. Siis vahetage rolle ja laske temal toas mõnda eset kirjeldada, mille teie peate ära tundma. Mõlemad on lihtne viis suhtlemiseks vajalike keeleliste oskuste lihvimiseks. 

Beebid sünnivad suurte võimetega. Kuigi nad on praegu üksnes pereringis, võite olla kindel, et piiratud ruum ei tähenda piiratud võimalusi. Peredel on nüüd aega koos kasvada, leides võimalusi aidata oma lastel mängu ja suhtlemise kaudu uurida ning areneda. 

Lastel on kasvamise ajal mitmesuguseid väljakutseid. Nad peavad muutuma tugevamaks ja hakkama oma maailmast aru saama. Epideemia nõuab, et võtaksime äärmuslikud ennetavad meetmed, mille hulka kuulub nii füüsiline isolatsioon kui ka regulaarne desinfitseerimine. Lapse tervisest rääkides on tugeva immuunsüsteemi toetamisel väga tähtis korralik toitumine. Küll teie laps saab jälle ka oma maailma uurida!  Kuid praegu saame kõik kasutada seda võimalust, et aidata tal oma potentsiaali arendada.